Blog

Subsidie beschikbaar voor de sanering van asbest golfplaten

Het ministerie heeft besloten dat Nederland in 2024 geheel vrij moet zijn van asbesthoudende golfplaten daken. Vanaf dan zal er dan ook een verbod op asbesthoudende daken gaan gelden. Om hierin aan de eigenaren tegemoet te komen, heeft het ministerie besloten om subsidie beschikbaar te stellen voor de sanering van deze golfplaten op daken met een oppervlakte groter dan 35 vierkante meter.

De subsidies bedragen momenteel € 4,50 per vierkante meter golfplaat, met een maximum van €25.000 per adres. Echter wordt er wel verwacht dat er dan aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Zo dient de asbestsanering uitgevoerd te worden door een SC 530 gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf welke aangesloten is bij het Landelijk Asbest Volg Systeem. De LAVS.
Het hele proces van inventariseren, saneren en vrijgeven komt in dit systeem te staan zodat het ministerie het proces kan volgen.

Hoe gaat het asbestsaneringsproces nu eigenlijk precies in zijn werk en wat kunnen wij hierin voor u betekenen?

Om asbest te saneren, dient er allereerst een asbestinventarisatierapport te worden opgesteld waarin onder andere de asbesthoudende toepassingen worden genoemd en de exacte hoeveelheden hiervan. Aan de hand van het rapport kunnen wij aansluitend een vrijblijvende offerte uitbrengen en op voorhand kenbaar maken wat de subsidies zijn welke u van het ministerie kunt ontvangen.

Vervolgens dient dit rapport middels een aanvraag sloopmelding te worden ingediend bij de gemeente, die na goedkeuring een acceptatie sloopmelding/-vergunning zal toesturen.

Buiten de asbestsaneringswerkzaamheden, kunnen wij tevens het asbestinventarisatierapport en het indienen van de aanvraag voor de benodigde sloopmelding/-vergunning voor u verzorgen (bij opdracht voor de asbestsanering verzorgen wij de aanvraag sloopmelding/-vergunning zelfs kosteloos voor u).

Indien u dit wenst, kunnen wij deze werkzaamheden tevens in onze offerte opnemen en kunnen wij er dus voor zorgen dat u zelf nagenoeg niets meer hoeft te regelen omtrent het proces van asbestverwijdering.
U ontvangt na de sanering van ons de factuur met hierop alle benodigde gegevens, welke u enkel nog maar hoeft in te dienen bij het ministerie. Zij zorgt vervolgens dat het gesubsidieerde bedrag bij u terugkomt.
Zo simpel kan het zijn!

Let wel dat deze subsidie geldt tot en met 31 december 2019. Voor u het weet, is het zover. Ons advies is dan ook: wacht niet te lang!

Mocht u meer informatie willen ontvangen over onze werkwijze en mogelijkheden, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!