het veilig verwijderen van asbest

Asbestsanering

Wat is asbest saneren? Asbestsanering is het veilig verwijderen van asbest.

Bijvoorbeeld het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur, dakbeschot, vloerzeil of tegellijm van een woning; of beglazingskit van een tuinkas. Asbest saneren is verbonden aan wet- en regelgeving en uiteraard werken wij conform de regels. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ascert.nl

Wij saneren asbest uiterst zorgvuldig conform het wettelijk vastgestelde Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering. Wij zijn werkzaam door heel Nederland en wij beschikken over ons eigen materieel en een flexibel team. Hierdoor zijn wij heel flexibel en kunnen wij snel schakelen. Geen klus is voor De Pater Kwaliteit Sloopwerken te groot of te klein!

 

Calamiteiten

Calamiteiten zijn heel vervelend en komen altijd onverwachts. Als er asbest vrijkomt bij een calamiteit moet er gelijk geschakeld worden. De Pater Kwaliteit Sloopwerken is 24/7 bereikbaar en samen met ons deskundige en enthousiaste team staan wij voor u klaar. Of het nu gaat om stormschade, brandschade of waterschade, wij zijn u graag van dienst!

Het stappenplan:

Voordat er gesaneerd kan en mag worden, moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden en een asbestinventarisatierapport opgesteld worden, dit is wettelijk verplicht. Het asbestinventarisatierapport brengt de aanwezige asbestbronnen in beeld. Vervolgens wordt er een sloopmelding ingediend bij uw gemeente. Zodra de sloopmelding akkoord bevonden is, kan er gestart worden met saneren.

Na sanering wordt er een eindcontrole uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium. Wij ontzorgen u volledig en wij kunnen alles voor u regelen! Van asbestinventarisatie tot vrijgave van het project.

Het stappenplan

Heeft u het vermoeden dat er asbest aanwezig is in uw woning/ gebouw of wilt u asbest laten verwijderen? Dan is dit stappenplan voor u erg handig.
stap 1

ASBESTINVENTARISATIE

Het vermoeden

Bij een vermoeden van asbest of als u asbest wilt laten verwijderen, regelen wij voor u de asbestinventarisatie. Tijdens deze inventarisatie worden de aanwezige asbestbronnen in kaart gebracht en bemonsterd. Alles wordt gerapporteerd in een asbestinventarisatierapport welke nodig is bij de asbestsanering.

stap 2

SLOOPMELDING

Indienen bij de gemeente

Voor het verwijderen van asbest is altijd een sloopmelding nodig. De sloopmelding wordt ingediend bij uw gemeente. Na het indienen van de sloopmelding, kan de gemeente of de omgevingsdienst nog extra voorwaarden opleggen. Deze sloopmelding regelen wij kosteloos voor u.

stap 3

DE UITVOERING

Volledig ontzorgd

Wij ontzorgen u volledig en kunnen alles voor u regelen: De asbestinventarisatie, de sloopmelding en de meldingen bij de controlerende instanties.

stap 4

ASBESTSANERING

Uitvoering asbestsanering

PK Sloopwerken is in het bezit van het Procescertificaat Asbestverwijdering. Wij voeren de asbestsanering conform de geldende wet en regelgeving uit en voeren het asbesthoudende materiaal voor u af.

stap 5

AFRONDING EN OPLEVERING

Einde van het traject

Na beëindiging van de asbestsanering laten wij een onafhankelijk Inspectielaboratorium een eindcontrole uitvoeren. Van deze eindcontrole wordt een rapport opgemaakt. Pas als de gemeten asbestwaarde binnen de wettelijke grenzen ligt, wordt het werkgebied vrijgegeven. U ontvangt na oplevering een vrijgavecertificaat.