Disclaimer | PK Sloopwerken BV

PK Sloopwerken B.V. (Kamer van Koophandel: 08161466), verleent u hierbij toegang tot pksloopwerken.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Beperkte aansprakelijkheid

PK Sloopwerken B.V. spant zich in om de inhoud van pksloopwerken.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op pksloopwerken.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PK Sloopwerken B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PK Sloopwerken B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PK Sloopwerken B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

PK Sloopwerken B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.